هشت سال جنگ

متاسفانه آمار دقیق و جامعی از دفاع مقدس و جنگ هشت ساله به صورت عمومی در دسترس نیست. با این حال، در نمودارهای زیر می‌توانید آمارهایی را که درباره تعداد شهدا، شهدای هر استان و.. مشاهده نمایید.

تعداد شهدای ایران به تفکیک استان
ایثارگران هشت سال جنگ تحمیلی
شهدای ایران بر اساس مکان شهادت
جانبازان و آزادگان به تفکیک میزان درصد
asdasd
Datavis.IR